logo Δρ. Νικόλαος - Εμμ. Κ. Αγγουριδάκης
Ιατρός - Ωτορινολαρυγγολόγος
Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου

                                         angouridakis.gr   1  ωρλ.gr

     ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ     2   2310 920970

Διεθνείς αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία (citations)

Εκατόν ογδόντα οκτώ (188) βιβλιογραφικές αναφορές σε ξένες δημοσιεύσεις (citations), μετά από αναζήτηση στα “Scopus”, “Web of Knowledge” και “Google Scholar”.

1. Slotwinski R., Olszewski W.L., Slodkowski M., Lech G., Zaleska M., Kedziora S., Wluka A., Domaszewska A., Slotwinska S.M., Krasnodebski W.I., Wojcik Z. The anti-apoptotic impact of immunonutrition in pancreatic cancer patients is questionable. Przeglad Gastroenterologiczny 5 (5), pp. 266-273
2. Kamel AA, Bedda AM, El-Attar HA, Zaki MA, Elgaddar OH. Evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) and B cell lymphocyte/leukemia 2 (bcl-2) protein levels in vitreous humor and serum of patients with proliferative diabetic retinopathy. Bull.Alex.Fac.Med.43 No.2, 2007
3. Enas A Hamed, Madeha M Zakhary, Doaa W Maximous, Nagwa S Ahmed, Amany O Mohamed. Apoptotic Versus Angiogenic Factors in Gastric and Colorectal Cancers. Arch Clin Exp Surg 2012
4. Pantanowitz, L., Dezube, B.J. Kaposi sarcoma in unusual locations. BMC Cancer 8, art. no. 190, 2008
5. Schwartz, R.A., Micali, G., Nasca, M.R., Scuderi, L. Kaposi sarcoma: A continuing conundrum. Journal of the American Academy of Dermatology 59 (2), pp. 179-206, 2008
6. Fernández-Aceñero, M.J., Larach, F., Ortega-Fernández, C. Non-epithelial lesions of the larynx: Review of the 10-year experience in a tertiary Spanish hospital. Acta Oto-Laryngologica 129 (1), pp. 108-112, 2009
7. J Mohd Tahir, KN Gopalan, MB Marina, SHA Primuharsa Putra. A rare case of laryngeal Kaposi’s sarcoma. Bangladesh Journal of Medical Science 2010;9(2):107-109
8. Sedat Çağlı, İmdat Yüce, M. Fatih Karasu, Ali Bayram, Ganime Çoban, Süleyman Balkanlı, Ercihan Güney. Kaposi Sarcoma of vocal cord. Erciyes Medical Journal On line, 2010;32(4):301-304
9. Lawson G, Matar N, Kesch S, Leveque N, Remacle M, Nollevaux M-C, Doyen Ch. Laryngeal Kaposi sarcoma: Case report and literature review. B-ENT, 2010;6(4), pp 285-288.
10. Dispenza F, Ballacchino A, Di Bernardo A, Mathur N, Gallina S. Localisation of mediterranean Kaposi's sarcoma in Morgagni's verticle. B-ENT, 2010;6(4), pp 289-293.
11. Stanisław Z, Marcin Z, Stanisław B, Sławomir O. The presentation of laryngeal malignant tumors of mesenchymal origin. Otolaryngol Pol. 2011 Mar-Apr;65(2):97-102. doi: 10.1016/S0030-6657(11)70636-9. [Article in Polish]
12. Kyung Jin Na, Dongbin Ahn, Jun Ho Seok, Junesik Park. A Case of Kaposi's Sarcoma on Oropharynx and Hypopharynx in Human Immunodeficiency Virus-Negative Patient. Korean J Otorhinolaryngol-Head Neck Surg. 2012 Jan;55(1):50-54.
13. Kucuk I, Caypinar B, Yilmaz AS, Karabulut MH, Oysu C. Classic Mediterranean type of epiglottic Kaposi Sarcoma. J Craniofac Surg.2014 May 2. [Epub ahead of print]
14. Specenier, P.M., Vermorken, J.B. Recurrent head and neck cancer: Current treatment and future prospects. Expert Review of Anticancer Therapy 8 (3), pp. 375-391, 2008
15. Airoldi M, Cattel L, Milla P, Pedani F, Garzaro M, Dosio F. Paclitaxel and pegylated liposomal doxorubicin in recurrent head and neck cancer: clinical and unexpected pharmacokinetic interactions. Anticancer Res. 2008 Jul-Aug;28(4C):2519-27.
16. Specenier, P.M., Vermorken, J.B. Current concepts for the management of head and neck cancer: Chemotherapy. Oral Oncology 45 (4-5), pp. 409-415, 2009
17. Maniadakis, N., Fragoulakis, V., Pectasides, D., Fountzilas, G. XELOX versus FOLFOX6 as an adjuvant treatment in colorectal cancer: An economic analysis. Current Medical Research and Opinion 25 (3), pp. 797-805, 2009
18. Maniadakis, N., Dafni, U., Fragoulakis, V., Grimani, I., Galani, E., Fragkoulidi, A., Fountzilas, G. Economic evaluation of taxane-based first-line chemotherapy in the treatment of patients with metastatic breast cancer in Greece: An analysis alongside a multicenter, randomized phase III clinical trial. Annals of Oncology 20 (2), pp. 278-285, 2009-09-15
19. Yang MH, Chang PM, Tzeng CH, Chang SY, Chu PY, Tai SK, Tsai TL, Wang YF, Huang JL, Wang HM, Chen PM. Promising overall survival of patients with recurrent / metastatic Squamous cell carcinoma of head and neck receiving gemcitabine plus cisplatin treatment: report of a multi-center phase II study. Cancer Chemother Pharmacol. 2009 May 24
20. Retèl VP, Hummel MJ, van Harten WH. Review on early technology assessments of nanotechnologies in oncology. Mol Oncol. 2009 Dec;3(5-6):394-401
21. Qi WX, Feng L, Sun YJ, Tang LN, Shen Z, Yao Y. Risk of venous and arterial thromboembolic events in cancer patients treated with gemcitabine: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2013 Jul 8. doi: 10.1111/bcp.12203.
22. Rita Bosetti, Wim Marneffe, Lode Vereeck. Assessing the need for quality-adjusted cost–effectiveness studies of nanotechnological cancer therapies. Nanomedicine, March 2013, Vol. 8, No. 3, Pages 487-497
23. Thiemo Kurzweg, R. Knecht. Inventory of economic evaluation of head and neck oncology from the German perspective. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Jan2014
24. Wissinger E, Griebsch I, Lungershausen J, Foster T, Pashos CL. The Economic Burden of Head and Neck Cancer: A Systematic Literature Review. Pharmacoeconomics.2014 May 20. [Epub ahead of print]
25. de Souza JA, Santana IA, de Castro G Jr, de Lima Lopes G Jr, Tina Shih YC. Economic analyses in squamous cell carcinoma of the head and neck: a review of the literature from a clinical perspective. Int J Radiat Oncol Biol Phys.2014 Aug 1;89(5):989-96. doi: 10.1016/j.ijrobp.2014.03.040. Epub 2014 Jul 8.
26. Kyrgidis A, Vahtsevanos K, Tzellos TG, Xirou P, Kitikidou K, Antoniades K, Zouboulis CC, Triaridis S. Clinical, histological and demographic predictors for recurrence and second primary tumours of head and neck basal cell carcinoma. A 1062 patient-cohort study from a tertiary cancer referral hospital. Eur J Dermatol. 2010 May-Jun;20(3):276-82. Epub 2010 Apr 20.
27. Juszkat Robert. Endovascular treatment of vascular diseases and neoplasms of the head and neck. Advances in Head and Neck Surgery, 2007, 2:7-20
28. Luna Azoulay B, Chraibi M, Abd Alsamad I, Coste A, Babin E. Sinonasal hemangiopericytoma: Review of four cases. Revue de Lar.Otol.Rhinol. 2010;131(3), pp. 207-212
29. Higashi Kenjiro, Nakaya Kazuhiro, Watanabe Mika, Ikeda Ryoukichi, Suzuki Takahiro, Oshima Takeshi, Kobayashi Toshimitsu. Glomangiopericytoma of the nasal cavity. Auris Nasus Larynx. 2010 Nov 18.
30. Gomez-Rivera F, Fakhri S, Williams MD, Hanna EY, Kupferman ME. Surgical management of sinonasal hemangiopericytomas: A case series. Head Neck 2011 Oct 22. doi: 10.1002/hed.21926.
31. Sazgar, A.A., Ghazizadeh, M. Endoscopic transnasal resection of sinonasal haemangiopericytoma involving anterior skull base: A case report and literature review. B-ENT, (2011)7 (3), pp. 205-208.
32. M Chihani, A Aljalil, M Touati, Y Zoubeir, A Labraimi, H Ammar, B Bouaity. Glomangiopericytoma: An uncommon sinonasal perivascular tumor with particular characteristics. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences Nov2011 Vol 12, Is 3, pp 167-170
33. Duval M, Hwang E, Kilty SJ. Systematic review of treatment and prognosis of sinonasal hemangiopericytoma. Head Neck 2012 doi: 10.1002/hed.23074.
34. Arpaci RB, Kara T, Vayisoğlu Y, Ozgur A, Ozcan C. Sinonasal glomangiopericytoma. J Craniofac Surg. 2012 Jul;23(4):1194-6. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824e6d09.
35. Wang CC, Chu ST. Glomangiopericytoma of Nasal Cavity: A Rare Sinonasal Perivascular Tumor, J Med Sci 2013;33(2):107-111.
36. Byun JY, Lee YJ, Koh ES ,Lee JY. A Case of Glomangiopericytoma of the Ethmoid Sinus, Korean J Otorhinolaryngol-Head Neck Surg 2013.
37. Kei Ashizawa, Keiji Tabuchi, Shuho Tanaka, Yuki Hirose, Akira Hara. A Case of Glomangiopericytoma of the Nasal Cavity. Practica Oto-Rhino-Laryngologica Vol. 106 (2013) No. 8 p. 705-710
38. Sun Q, Zhang C, Chen W, He Y. The molecular mechanisms on glomangiopericytoma invasion. Orphanet J Rare Dis. 2013 Sep 29;8:152. doi: 10.1186/1750-1172-8-152.
39. Kei Ashizawa, Keiji Tabuchi, Shuho Tanaka, Yuki Hirose, Akira Hara. A case of glomangiopericytoma of the nasal cavity. Practica oto-rhino-laryngologica. Suppl.Vol. 138 (2014) p. 26-27
40. Verim A, Kalaycik Ertugay C, Karaca CT, Gunes P, Sheidaei S, Oysu C. A rare tumor of nasal cavity: glomangiopericytoma. Case Rep Otolaryngol.2014;2014: 282958. doi: 10.1155/2014/282958. Epub 2014 Jul 20.
41. Vijayasundaram S, Karthikeyan P, Coumare VN, Bakshi SS, Pulimoottil DT. A rare case of glomangiopericytoma of the nasal cavity. IJCRR. 2014; 6(19): 61-65.
42. Lavie L, Dyugovskaya L. Biology of peripheral blood cells in sleep apnea – the tip of the iceberg. Arch Physiol Biochem. 2008 Oct;114(4):244-54
43. Lavie, L., Lavie, P. Molecular mechanisms of cardiovascular disease in OSAHS: The oxidative stress. European Respiratory Journal 33 (6), pp. 1467-1484, 2009
44. Rosenberg R, Doghramji P. Optimal treatment of obstructive sleep apnea and excessive sleepiness. Advances in therapy 26 (3) pp: 295-312, Mar 2009
45. Lavie L, Polotsky V. Cardiovascular aspects in obstructive sleep apnea syndrome – molecular issues, hypoxia and cytokine profiles. Respiration 2009, 78:361-370.
46. Inancli HM, Enoz M. Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Upper Airway Inflammation. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2010;4(1):54-7.
47. Maurer JT. Surgical treatment of obstructive sleep apnea: standard and emerging techniques. Curr Opin Pulm Med. 2010 Nov;16(6):552-8.
48. Eun Y.G., Kim M.G., Kwon K.H., Shin S.Y., Cho J.S., Kim S.W.Short-term effect of multilevel surgery on adipokines and pro-inflammatory cytokines in patients with obstructive sleep apnea. Acta Oto-Laryngologica 130 (12):1394-1398
49. Carpagnano, G.E., Lacedonia, D., Bergantino, L., Sabato, R., Forte, L., Foschino-Barbaro, M.P. Biomarkers for oxidative stress, inflammation and cardiovascular function in sleep apnea. Minerva Pneumologica, (2011) 50 (4), pp. 267-282.
50. Liu Ζ,Xu Υ, Hua Q, Wang Y, Liu R, Yang Z. Additive effects of obstructive sleep apnea syndrome and hypertension on inflammatory reaction. African Journal of Biotechnology 2011, 10(55):11738-11744
51. A.R. Koczulla, T. Greulich, S. Schmid, K. Kenn, I. Heinzelmann, C. Vogelmeier. COPD. Der Pneumologe Sept2011, Volume 8, Issue 5, pp 359-371
52. Hegglin A, Schoch OD, Korte W, Hahn K, Hürny C, Münzer T. Eight months of continuous positive airway pressure (CPAP) decrease tumor necrosis factor alpha (TNFA) in men with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2012 Jun;16(2):405-12.
53. Chu, L., Li, Q. The evaluation of adenotonsillectomy on TNF-α and IL-6 levels in obese children with obstructive sleep apnea. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology volume 77, issue 5, year 2013, pp. 690 – 694
54. Akinnusi M, Jaoude P, Kufel T, El-Solh AA. Toll-like receptor activity in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2013 Sep;17(3):1009-16. doi: 10.1007/s11325-012-0791-2. Epub 2012 Dec 14.
55. Xie X, Pan L, Ren D, Du C, Guo Y. Effects of continuous positive airway pressure therapy on systemic inflammation in obstructive sleep apnea: A meta-analysis. Sleep Med. 2013 Nov;14(11):1139-50. Doi: 10.1016/j.sleep.2013.07. 006. Epub 2013 Aug 14.
56. Nadeem R, Molnar J, Madbouly EM, Nida M, Aggarwal S, Sajid H, Naseem J, Loomba R. Serum Inflammatory Markers in Obstructive Sleep Apnea: A Meta-Analysis. Journal of clinical sleep medicine: J Clin Sleep Med. 2013 Oct 15;9(10):1003-12. doi: 10.5664/jcsm.3070.
57. M Badran, N Ayas, I Laher. Insights into obstructive sleep apnea research. Sleep Medicine, 2014 May;15(5):485-95. doi: 10.1016/j.sleep.2014.01.009. Epub 2014 Feb 10.
58. Szeto Ch, Wehrli B, Whelan F, Franklin J, Nichols A, Yoo J, Fung K. Contact endoscopy as a novel technique in the detection and diagnosis of mucosal lesions in the head and neck: A brief review. J Oncol. 2011;2011:196302.
59. Kafas P, Stavrianos Ch, Jerjes W, Upile T, Vourvachis M, Theodoridis M, Stavrianou I. Upper-lip laser frenectomy without infiltrated anaesthesia in a paediatric patient: a case report, Cases J. 2009; 2: 7138.
60. Desiate A, Cantore S, Tullo D, Profeta G, Grassi FC, Ballini A. 980 nm diode lasers in oral and facial practice: current state of the science and art, Int J Med Sci 2009; 6:358-364
61. Gargari M, Autili N, Petrone A, Ceruso FM. Using laser diodes for the removal of a lesion of the oral mucosa. Case report. Oral Implantol (Rome). 2011 Jan;4(1-2):10-3. Epub 2011 Nov 8.
62. Gargari M, Autili N, Petrone A, Prete V. Using the diode laser in the lower labial frenum removal. Oral Implantol (Rome). 2012 Apr;5(2-3):54-7. Epub 2012 Nov 16.
63. Prasad Vyasarayani, A. Madhumietha, Pratheeth Gundlapalle. Management of Geriatric Patient with Epulis Fissuratum Using Liquid Nitrogen Cryosurgery: A Case Report. The Journal of Indian Prosthodontic Society July 2012 DOI 10.1007/s13191-012-0156-3
64. Negm Sam. Use of DENLASE Diode Laser (980 nm/7 W) in Labial Frenectomy for a child of 11 years old. Sudan JMS Vol. 9, No.1. Mar 2014
65. Ammer K, Thermology on the Internet-An update, Thermology International 2009, 19(1) 15-28
66. Marinho CC, Cruz FLG, Leite FPP. Correlation of occlusion and tempeoromandibular disorder, Rev Odonto 2009, 17:34
67. Ugurlu AM, Keklik B, Aydin HU, Diracoglu D. A new idea on the treatment of temporomandibular internal derangement: repairing the disc with disc seeding. J PMR Sci 2009;12:97-98
68. Fernando Luiz Goulart Cruz, Caroline Cotes Marinho, Fabíola Pessôa Pereira Leite. Relationship between abnormal horizontal or vertical dental overlap and temporomandibular disorders. Rev. odonto ciênc. 2009;24(3):254-257
69. Jerjes W, Upile T, Shah P, Abbas S, Vincent A, Hopper C. TMJ arthroscopy in patients with Ehlers Danlos syndrome: case series. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Aug;110(2):e12-20.
70. Pagani D, Capaccio P, Balzani A, Pignataro L. Dysphagia and submandibular swelling. Eagle syndrome. J Am Dent Assoc. 2010 Sep;141(9):1089-93.
71. Basheer Rehman, Rabia Noreen, Hussam Siddiqui, Qiam ud Din. The effect of stress on the pain severity in temporomandibular joint dysfunction among college and universitystu dents. JKCD December 2010, Vol. 1, No. 1
72. Melissa Joan Pierson. Changes in Temporomandibular Joint Dysfunction Symptoms Following Massage Therapy: A Case Report. Int J Ther Massage Bodywork. 2011; 4(4): 37–47.
73. Jung A, Shin BC, Lee MS, Sim H, Ernst E. Acupuncture for treating temporomandibular joint disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized, sham-controlled trials. J Dent. 2011 May;39(5):341-50.
74. Canan Dag, Nurhan Özalp, Mustafa Dag. Temporomandibular Disorders: Diagnosis And Treatment. Cilt: 5, Sayı: 2, 2011 Sayfa: 841-848, ISSN 1307-3524
75. Gaoyi Wu, Lei Chen, Guoxiong Zhu, Yucheng Su, Yongjin Chen, Jing Sun, Yanliang Wang. Psychological stress induces alterations in temporomandibular joint ultrastructure in a rat model of temporomandibular disorder. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, Volume 112, Issue 6 , Pages e106-e112, Dec 2011
76. Liu HX, Liang QJ, Xiao P, Jiao HX, Gao Y, Ahmetjiang A. The effectiveness of cognitive-behavioural therapy for temporomandibular disorders: a systematic review. J Oral Rehabil. 2012 Jan;39(1):55-62.
77. Ademir Franco do Rosário Junior, Denis Fernando Ferrari, Ana Regina de Sá do Rosário, Paulo Sérgio Batista, Orlando Motohiro Tanaka. A contribution for the study of the multifactorial etiology of temporomandibular disfunctions. ReBOMi 2012 28 Vol.1&2 p47-52
78. Ritenbaugh C, Hammerschlag R, Dworkin SF, Aickin MG, Mist SD, Elder CR, Harris RE. Comparative effectiveness of traditional Chinese medicine and psychosocial care in the treatment of temporomandibular disorders-associated chronic facial pain. J Pain. 2012 Nov;13(11):1075-89. Doi: 10.1016/j.jpain. 2012.08.002. Epub 2012 Oct 9.
79. Jerjes WK, Upile T, Wong BJ, Rosen CD, Hopper C, Giannoudis PV. Hard Tissue: shaping minds for the future. Hard Tissue. 2012 Nov 10;1(1):1.
80. Kafas P, Dalabiras S, Hamdoon Z. Chronic temporomanudibular joint dysfunction: an area of debate. Hard Tissue. 2012 Nov 10;1(1):3.
81. Xie Q, Li X, Xu X. The difficult relationship between occlusal interferences and temporomandibular disorder - insights from animal and human experimental studies. J Oral Rehabil. 2013 Jan 29. doi: 10.1111/joor.12034. [Epub ahead of print]
82. H Otsuka, M Sato, D Teshigawara, H Noro, Sa Endo, T Ino, N Iwase, T Iizuka, A Watanabe, Ta Kawabe, M Watanabe, M Fujisawa. Relationship between Cheek Pressure and Bruxism in Subjects with Buccal Mucosal Indentation, J Meikai Dent Med, 42(2), 110−116, 2013
83. H Yoneda, F Niijima‐Yaoita, M Tsuchiya, H Kumamoto, M Watanbe, H Ohtsu et.al. Roles played by histamine in strenuous or prolonged masseter muscle activity in mice. CEPP-Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2013, DOI: 10.1111/1440-1681.12167
84. Singh R, Rao K, Anap D, Iyer C, Khatri S. The short term effect of TheraBite on temporomandibular dysfunction: A case study. Int J Phys Med Rehabil (2013) 1: 102. doi:10.4172/2329-9096.1000102
85. Basheer Rehman, Mujeeb ur Rehman, Qiam ud Din. The efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation in TMJ pain. A non pharmacological remedy for immediate pain relief. JKCD June 2013, Vol. 3, No. 2
86. Contesini N, Adami F, Blake Md, Monteiro CB, Abreu LC, Valenti VE, Almeida FS, Luciano AP, Cardoso MA, Benedet J, de Assis Guedes de Vasconcelos F,Leone C, Frainer DE. Nutritional strategies of physically active subjects with muscle dysmorphia. Int Arch Med. 2013 May 26;6(1):25. doi: 10.1186/1755-7682-6-25.
87. Wagner Simm, Antônio Sérgio Guimaraes. The teaching of temporomandibular disorders and orofacial pain at undergraduate level in Brazilian dental schools. J. Appl. Oral Sci.Vol.21 no.6 Bauru Nov./Dec.2013
88. Singh R, Rao K, Iyer C, Anap D, Khatri S, Kanjolia N, Shah J. Short term effect of Therabite® on temporomandibular joint dysfunction: Randomized controlled trial. Romanian Journal of Physical Therapy 12/2013; 19(33):49-56.
89. DeVocht JW, Goertz CM, Hondras MA, Long CR, Schaeffer W, Thomann L, Spector M, Stanford CM. A pilot study of a chiropractic intervention for management of chronic myofascial temporomandibular disorder. J Am Dent Assoc. 2013 Oct;144(10):1154-63.
90. Liu Zhi-yong, Ouyang Zhong. The significance of VEGF2D /Ki267 expression in breast cancer lymph vessel metastasis. Sichuan Medical Journal, 2010, Vol. 31, No. 6
91. Walk EL, Weed SA. Recently identified biomarkers that promote lymph node metastasis in head and neck squamous cell carcinoma, Cancers 2011, 3, 747-772
92. Allen CT, Law JH, Dunn GP, Uppaluri R. Emerging insights into head and neck cancer metastasis. Head Neck. 2012 Dec 22. doi: 10.1002/hed.23202. [Epub ahead of print]
93. Pentheroudakis, G., Nicolaou, I., Kotoula, V., Fountzilas, E., Markou, K., Eleftheraki, A.G., Fragkoulidi, A., Karasmanis, I., Tsigka, A., Angouridakis, N., Vlachtsis, K., Nikolaou, A., Pavlidis, N., Fountzilas, G. Prognostic utility of angiogenesis and hypoxia effectors in patients with operable squamous cell cancer of the larynx. Oral Oncology, (2012) 48 (8), pp. 709-716.
94. Yanase M, Kato K, Yoshizawa K, Noguchi N, Kitahara H, Nakamura H. Prognostic value of vascular endothelial growth factors A and C in oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2014 Apr 25. doi: 10.1111/jop.12167. [Epub ahead of print]
95. Stavrianos C, Eliades A, Stavrianou I. Pareshesia of the mental nerve due to chronic apical periodontitis of a non-vital tooth: A case report, Res. J. Med. Sci. 4 (2): 98-101, 2010
96. Stavrianos C, Eliades A, Kokkas A. An interesting unususal case report of madly endodotic treatments, Res. J. Med. Sci. 4 (2): 98-101, 2010
97. Ninkov P, Svanæs D, Bjørnland T. Anatomical changes of the mandibular canal, displaced root fragment and neurosensory deficit after removal of a mandibular third molar: report of a case. Oral Surgery, Volume 4, Issue 3, pages 140-144, Aug2011
98. Par Dov M. Almog, Samuel Melcer, Rachel Berley, Kenneth Cheng. Foreign bodies found in routine treatment [Corps etrangers decouverts durant un traitement dentaire de routinen]. Dental Tribune, Canadian Dental Association, Oct 2011
99. Yadav RK, Chand S, Verma P, Chandra A, Tikku AP, Wadhwani KK. Clinical negligence or endodontic mishaps: A surgeons dilemma. Natl J Maxillofac Surg. 2012 Jan;3(1):87-90. Doi: 10.4103/0975-5950.102174.
100. Tomaž Hitij and Aleš Fidler. Radiopacity of dental restorative materials. Clinical Oral Investigations, 2012, page 1. Original Article Radiopacity of dental restorative materials. Received: 26 March 2012 /Accepted: 12 July 2012, Springer-Verlag 2012
101. Chaudhry Z, Sharma R, Kheterpal A, Chaudhary H,Talwar S. A remarkable rare case of fractured endodontic instrument in periradicular region compressing inferior alveolar nerve. IJMDS, January 2013; 2(1)
102. G. Mikrogeorgis, O. Pantelidou, V. Thomaidis, K. Lyroudia. Acute Pain of the Trigeminal Nerve Due toAmalgam in the Mandibular Canal: A Case Report. Balk J Stom, 2013; 17:107-109
103. S Padmashree, Chaitra H Ramprakash, Rema Jayalekshmy. Foreign body induced neuralgia: a diagnostic challenge. Case reports in dentistry 01/2013; 2013:352671. DOI:10.1155/2013/352671
104. M Mojtahed Bidabadi, H Ashraf, P Arjmand Ιnaloo, S Darmiani. Paresthesia of nerve due to acute apical periodontitis of a non-vital tooth: report of two cases. International Journal of Dental Research, 2 (2) (2014) 37-39
105. Bong Sik Shin, Jae-Ryong Kim, Hae Woong Jeong, Eun Kyoung Kim. Two Cases of Middle Ear Adenoma with Neuroendocrine Differentiation (Carcinoid Tumor). Korean J Otorhinolaryngol-Head Neck Surg. 2011 Aug;54(8):573-577.
106. Shim, M.J., Song, C.-I., Yoon, T.H. A case of middle ear adenoma. Korean Journal of Audiology, (2012) 16 (1), pp. 27-30.
107. Treglia G, Baldelli R, Cristalli G, Visca P, Barnabei A, Rufini V, Appetecchia M. A rare case of neuroendocrine tumor of the middle ear detected by gallium-68-DOTANOC-PET/CT. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Apr;98(4):1319-20.
108. Jung-Uk Han, Kyu-Hwan Jung, Moo-Jin Baek. A Case of Cavernous Lymphangioma Originated in the Middle Ear Cavity. Korean J Otorhinolaryngol-Head Neck Surg. 2014 Mar;57(3):190-193. Korean.
109. Agaimy A, Lell M, Schaller T, Märkl B, Hornung J. "Neuroendocrine" Middle Ear Adenoma: Consistent Expression of the Transcription Factor ISL1 (Islet-1) Further Supports Their Neuroendocrine Derivation. Histopathology. 2014 Apr 26. doi: 10.1111/his.12447. [Epub ahead of print]
110. Yee Hyuk Kim, Sang Heun Lee, Da Jung Jung. Neuroendocrine adenoma of the middle ear confused with congenital cholesteatoma.  RBORL Vol.80/Ed 2/2014 ISSN 1808-8686 (on-line)
111. Reza Zare Mahmood Abadi, Shadi Saghafi, Parviz Mahmoudi. Assessment of incidence of denture hyperplasia lesion in biopsies referred to department of oral and maxillofacial pathology of Mashhad Dental School. J Mash Dent Sch 2011;35(3):177-84
112. Prasad Vyasarayani, A. Madhumietha, Pratheeth Gundlapalle. Management of Geriatric Patient with Epulis Fissuratum Using Liquid Nitrogen Cryosurgery: A Case Report. The Journal of Indian Prosthodontic Society 2012, DOI: 10.1007/s13191-012-0156-3
113. Wakami, M., Kuyama, K., Sun, Y., Taguchi, C., Morikawa, M., Aida, M., Yamamoto, H. So-called "denture fibroma: A retrospective clinico-pathological study and review of literatures.  Journal of Hard Tissue Biology, (2012) 21 (4), pp. 367-374.
114. Glenn A. van As, BSc, DMD. The diode laser as an electrosurgery replacement. Laser 1,2013
115. Veena KM, Jagadishchandra H, Sequria J, Hameed SK, Chatra L, Shenai P. An extensive denture-induced hyperplasia of maxilla. Ann Med Health Sci Res 2013;3:S7-9.
116. Benjamin R. Waterhouse, Merel Gijsen, Paul R. Barber, Iain D.C. Tullis, Borivoj Vojnovic, Anthony Kong. Assessment of EGFR/HER2 dimerization by FRET-FLIM utilizing Alexa-conjugated secondary antibodies in relation to targeted therapies in cancers. Oncotarget 2011 September; 2(9): 728–736.
117. Mehra R, Serebriiskii IG, Dunbrack RL Jr, Robinson MK, Burtness B, Golemis EA. Protein-intrinsic and signaling network-based sources of resistance to EGFR- and ErbB family-targeted therapies in head and neck cancer. Drug Resist Updat. 2011 Dec;14(6):260-79. Epub 2011 Sep 14.
118. Huang SF, Cheng SD, Chien HT, Liao CT, Chen IH, Wang HM, Chuang WY, Wang CY, Hsieh LL. Relationship between epidermal growth factor receptor gene copy number and protein expression in oral cavity squamous cell carcinoma. Oral Oncology, Volume 48, Issue 1, January 2012, Pages 67-72.
119. Westin SN, Broaddus RR. Personalized therapy in endometrial cancer: challenges and opportunities. Cancer Biol Ther. 2012 Jan 1;13(1):1-13. doi: 10.4161/cbt.13.1.18438. Epub 2012 Jan 1.
120. Bozec A, Peyrade F, Milano G. Molecular Targeted Therapies in the Management of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Recent Developments and Perspectives. Anticancer Agents Med Chem. 2012 Oct 17. [Epub ahead of print]
121. Boeckx C, Baay M, Wouters A, Specenier P, Vermorken JB, Peeters M, Lardon F. Anti-epidermal growth factor receptor therapy in head and neck squamous cell carcinoma: focus on potential molecular mechanisms of drug resistance. Oncologist. 2013;18(7):850-64. doi: 10.1634/theoncologist.2013-0013. Epub 2013 Jul 2.
122. Box C, Mendiola M, Gowan S, Box GM, Valenti M, Brandon Ade H, Al-Lazikani B, Rogers SJ, Wilkins A, Harrington KJ, Eccles SA. A novel serum protein signature associated with resistance to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in head and neck squamous cell carcinoma. Eur J Cancer. 2013 Jul;49(11):2512-21. doi: 10.1016/j.ejca.2013.03.011. Epub 2013 Apr 10.
123. Bejar C, Maubec E. Therapy of Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Skin. Curr Treat Options Oncol. 2014 Mar 19
124. Boeckx C, Weyn C, Vanden-Bempt I, Deschoolmeester V, Wouters A, Specenier P, Van Laer C, Van den Weyngaert D, Kockx M, Vermorken JB, Peeters M, Pauwels P, Lardon F, Baay M. Mutation analysis of genes in the EGFR pathway in Head and Neck cancer patients: implications for anti-EGFR treatment response. BMC Res Notes. 2014 Jun 4;7(1):337. [Epub ahead of print]
125. Secades P, Saenz de Santamaría I, Merlo A, Suarez C, Chiara MD. In vitro study of normoxic epidermal growth factor (EGF)-induced HIF 1α, VEGF and BNIP3 expression in headand neck squamous cell carcinoma cell lines: implications for anti-EGFR therapy. Head Neck. 2014 May 2. doi: 10.1002/hed.23733. [Epub ahead of print]
126. Hanqing Liu, Jennifer R. Cracchiolo,  Tim N. Beck,Ilya G. Serebriiskii, Erica A. Golemis. EGFR Inhibitors as therapeutic agents in Head and Neck cancer molecular determinants of Head and Neck cancer. Current Cancer Research 2014, pp 55-90
127. Joseph L Gatlin, Richard Hosch, Majid Khan. Dermatofibrosarcoma Protuberans of the Scalp with Fibrosarcomatous Degeneration and Pulmonary Metastasis. J Clin Imaging Sci. 2011; 1: 55.
128. C Sagonas, Ι Pitas, Α Kirgidis, Κ Lyroudia. PROSOPON: A virtual anatomical 3D head model. Image Information Processing (ICIIP), 2011 International Conference on, 3-5 Nov 2011, page:1-6 Digital Object Identifier: 10.1109/ICIIP.2011.6108931
129. Sue Min Kim, Eun Young Rha, Sung No Jung, Jin Soo Lim, Gyeol Yoo, Jun Hee Byeon. Dermatofibrosarcoma protuberans with pulmonary metastasis in the absence of local recurrence. Arch Plast Surg. 2012 May;39(3):265-267.
130. Eguzo K, Camazine B, Milner D.  Giant dermatofibrosarcoma protuberans of the face and scalp: a case report. Int J Dermatol. 2012 Aug 23. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05639.x
131. Mori S, Di Monta G, Marone U, Chiofalo MG, Caracò C. Half forehead reconstruction with a single rotational scalp flap for dermatofibrosarcoma protuberans treatment. World J Surg Oncol. 2012 May 6;10:78.
132. Goyal P, Sehgal S, Singh S, Rastogi S. Dermatofibrosarcoma protuberans in a child: a case report. Case Rep Dermatol Med. 2012;2012:796818. doi: 10.1155/2012/796818. Epub 2012 Dec 18.
133. Stival BC, Colombari ML, Nassif PW, Nascimento AR. Dermatofibrosarcoma protuberans initially diagnosed as keloid-A case report [Dermatofibrosarcoma protuberans inicialmente diagnosticado como queloide – Relato de caso]. Rev. Med. Res., Curitiba, v.4, n.2, p. 132-135, abr./jun. 2012.
134. Chen, S.-Y., Xia, Y., Yang, Z., Wu, Y., Zhu, L., Qian, Y., Tu, Y.-T., Huang, C.-Z. Dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous transformation: A case report. Journal of Clinical Dermatology, (2012) 41 (7), pp. 410-412.
135. Ozmen E, Güney G, Algin O. Magnetic resonance imaging of vulvar dermatofibrosarcoma protuberans – report of a case. Radiology & Oncology, ISSN (Online) 1581-3207, ISSN (Print) 1318-2099, DOI:10.2478/raon-2013-0039, June 2013
136. E. Belli, P. Virciglio, B. Longo, E. Mici, G. Finia. CCPDMA by combined centripetal and centrifugal parotidectomy for face dermatofibrosarcoma protuberans: case report and review of the literature. International Journal of Surgery Case Reports (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijscr. 2013.07.003
137. X Xiong, T Wu, S He. Physical forces make rete ridges in oral mucosa. Medical Hypotheses, Aug2013
138. R Hamid, A Hafeez, AM Darzi, I Zaroo, H Owais, A Akhter.Dermatofibrosarcoma protuberans: Role of wide local excision. South Asian J Cancer 2013;2:232-8.
139. Prabhu VV, Shivani A, Kulkarni SH, Pawar VR. Dermatofibrosarcoma protuberans: Male breast. Med J DY Patil Univ 2014;7:85-7.
140. Uysal B, Sager O, Gamsiz H, Cicek A, Demiral S, Dincoglan F, Surenkok S, Demiriz M, Beyzadeoglu M. Evaluation of the role of radiotherapy in the management of dermatofibrosarcoma protuberans. J BUON. 2013 Jan-Mar;18(1):268-73.
141. Longo B, Paolini G, Belli E, Costantino B, Pagnoni M, Santanelli F. Wide excision and anterolateral thigh perforator flap reconstruction for dermatofibrosarcoma protuberans of the face. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):e597-9. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182a238c1.
142. Millare GG, Guha-Thakurta N, Sturgis EM, El-Naggar AK, Debnam JM. Imaging findings of head and neck dermatofibrosarcoma protuberans. AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Feb;35(2):373-8. doi: 10.3174/ajnr.A3650. Epub 2013 Aug 1.
143. Xu J, Li J, Zhou X, Zeng J, Yao F, Wang Y, Mu F, Niu L, Chen J, Liu J, Xu K. Cryotherapy for local recurrent dermatofibrosarcoma protuberans: Experience in 19 patients. Cryobiology 2014 Feb;68(1):134-8. doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.01.009. Epub 2014 Jan 21.
144. Chaput B, Filleron T, Le Guellec S, Meresse T, Courtade-Saïdi M, Grolleau JL, Chevreau C, Garrido I, Gangloff D. Dermatofibrosarcoma protuberans: Margins reduction using slow-Mohs micrographic surgery. Experience with 35 patients. Ann Chir Plast Esthet. 2014 Jan 7. pii: S0294-1260(13)00168-4. doi: 10.1016/j.anplas.2013.11.001.
145. Stamatakos M, Fyllos A, Siafogianni A, Ntzeros K, Tasiopoulou G, Rozis M, Kontzoglou K.  Dermatofibrosarcoma protuberans: a rare entity and review of the literature. JBUON 2014; 19(1): 34-41
146. Usha Hegde, Sujeeth K Shetty, Huchanahalli Sheshanna Sreeshyla, Vidya Gowdappa Doddawada. Dermatofibrosarcoma Protuberans - A Recurrent Lesion with Unusual Presentation in the Parotid Region. J Clin Diagn Res. Mar 2014; 8(3): 130–131. doi: 10.7860/JCDR/2014/7068.4133
147. N. Ibrahim, M.N. Abdul Jabar, M.P. Suria Hayati, M.Y. Mohd Razif, A. Mawaddah, A.J. Ajura. Maxillofacial fibrosarcoma arising from dermatofibrosarcoma protuberance: A case report and review. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine and Pathology, Available online 5 March 2014. DOI: 10.1016/j.ajoms.2014.01.005
148. Bhadreshwara DKA, Parmar DKD, Dave DBH, Leuva DHL. The Surgical Management of Dermato Fibro Sarcoma Protuberance. NJIRM. 2014; 5(4): 98-101
149. van der Laan TP, Plaat BE, van der Laan BF, Halmos GB. Clinical recommendations on the treatment of neuroendocrine carcinoma of the larynx - A meta- analysis of 436 reported cases. Head Neck. 2014 Mar 5. doi: 10.1002/hed.23666. [Epub ahead of print]
150. Fountzilas E, Kotoula V, Angouridakis N, Karasmanis I, Wirtz RM, Eleftheraki AG, Veltrup E, Markou K, Nikolaou A, Pectasides D, Fountzilas G. Identification and validation of a multigene predictor of recurrence in primary laryngeal cancer. PLoS One. 2013 Aug 9;8(8):e70429. doi: 10.1371/journal.pone.0070429. ECollection 2013.
151. Giannis Mountzios, Ioannis Kostopoulos, Vassiliki Kotoula, Ioanna Sfakianaki, Elena Fountzilas, Konstantinos Markou, Ilias Karasmanis, Sofia Leva, Nikolaos Angouridakis, Konstantinos Vlachtsis, Angelos Nikolaou, Ioannis Konstantinidis, George Fountzilas Insulin-Like Growth Factor 1 Receptor (IGF1R) Expression and Survival in Operable Squamous-Cell Laryngeal Cancer. PLoS ONE . 01/2013; 8(1):e54048. DOI:10.1371/journal. Pone.0054048
152. Vittal Kurisetty, Brad A. Bryan. Aberrations in Angiogenic Signaling and MYC Amplifications are Distinguishing Features of Angiosarcoma. Angiol 1:102. (2013)  doi:10.4172/2329-9495.1000102
153. Psyrri A, Kotoula V, Fountzilas E, Alexopoulou Z, Bobos M, Televantou D, Karayannopoulou G, Krikelis D, Markou K, Karasmanis I, Angouridakis N, Kalogeras KT, Nikolaou A, Fountzilas G. Prognostic significance of the Wnt pathway in squamous cell laryngeal cancer. Oral Oncol. 2014 Apr;50(4):298-305. doi: 10.1016/j.oraloncology.2014.01.005. Epub 2014 Jan 21.
154. Fountzilas E, Kotoula V, Angouridakis N, Karasmanis I, Wirtz RM, Eleftheraki AG, Veltrup E, Markou K, Nikolaou A, Pectasides D, Fountzilas G. Identification and validation of a multigene predictor of recurrence in primary laryngeal cancer. PLoS One. 2013 Aug 9;8(8):e70429. doi: 10.1371/journal.pone.0070429. ECollection 2013.
155. Psyrri A, Kotoula V, Fountzilas E, Alexopoulou Z, Bobos M, Televantou D, Karayannopoulou G, Krikelis D, Markou K, Karasmanis I, Angouridakis N, Kalogeras KT, Nikolaou A, Fountzilas G. Prognostic significance of the Wnt pathway in squamous cell laryngeal cancer. Oral Oncol. 2014 Apr;50(4):298-305. doi: 10.1016/j.oraloncology.2014.01.005. Epub 2014 Jan 21.
156. Giannis Mountzios, Dimitra Aivazi, Ioannis Kostopoulos, Helen P Kourea, George Kouvatseas, Eleni Timotheadou, Pantelis Zebekakis, Ioannis Efstratiou, Helen Gogas, Chrisanthi Vamvouka, Sofia Chrisafi, Anastasios Stofas, George Pentheroudakis, Angelos Koutras, Eleni Galani, Dimitrios Bafaloukos, George Fountzilas. Differential Expression of the Insulin-Like Growth Factor Receptor among Early Breast Cancer Subtypes. PLoS ONE (Impact Factor: 3.73). 01/2014; 9(3):e91407. DOI:10.1371/journal.pone.0091407
157. Tanyu Wang, Mohan Zhang, Dakota D Dreher, Yong Zeng. Ultrasensitive microfluidic solid-phase ELISA using an actuatable microwell-patterned PDMS chip. Lab on a Chip. 08/2013; DOI:10.1039/c3lc50783a
158. B Yücel, AA Eren, E Erdifl, NA Babacan, EE Altuntafl. Treatment results, side effects and prognostic factors affecting survival in patients with larynx cancer. J Med Updates 2013;3(2):69-76 doi:10.2399/jmu.2013002005
159. Almangush A, Salo T, Hagström J, Leivo I. Tumour budding in head and neck squamous cell carcinom - A systematic review. Histopathology. 2014 Jun 4. doi: 10.1111/his.12471. [Epub ahead of print]
160. Luo J, Wu J, Li Z, Qin H, Wang B, Wong TS, Yang W, Fu QL, Lei W. miR-375 suppresses IGF1R expression and contributes to inhibition of cell progression in laryngeal squamouscell carcinoma. Biomed Res Int.2014;2014:374598. doi: 10.1155/2014/374598. Epub 2014 Aug 12.
161. Deng WY, Li N, Wan XB, Luo SX, Zhang YW. Phosphorylated insulin-like growth factor-1 receptor expression predicts poor prognosis of Chinese patients with gastric cancer. Med Oncol. 2014 Dec;31(12):141. doi: 10.1007/s12032-014-0141-2. Epub 2014 Oct 28.
162. Zhao H, Gu X. Silencing of insulin-like growth factor-1 receptor enhances the radiation sensitivity of human esophageal squamous cell carcinoma in vitro and in vivo. World J Surg Oncol.2014 Nov 3;12(1):325.
163. Tian Z. Yao G. Song H. Zhou Y. Geng J. IGF2R Expression is Associated with the Chemotherapy Response and Prognosis of Patients with Advanced NSCLC. Cell Physiol Biochem 2014;34:1578-1588
164. Kim HK, Lee JS, Park MH, Cho JS, Yoon JH, Kim SJ, Kang HC. Tumorigenesis of Papillary Thyroid Cancer Is Not BRAF-Dependent in Patients with Acromegaly. PLoS One. 2014 Oct 17;9(10):e110241. doi: 10.1371/journal.pone.0110241. eCollection 2014.
165. Yun F, Jia Y, Li X, Yuan L, Sun Q, Yu H, Shi L, Yuan H. Clinicopathological significance of PTEN and PI3K/AKT signal transduction pathway in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol. 2013 Sep 15;6(10):2112-20. eCollection 2013.
166. Lionello M, Lovato A, Staffieri A, Blandamura S, Turato C, Giacomelli L, Staffieri C, Marioni G. The EGFR-mTOR pathway and laryngeal cancer angiogenesis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr;271(4):757-64. doi: 10.1007/s00405-013-2691-x. Epub 2013 Sep 25.
167. Hoebers F, Rios E, Troost E, van den Ende P, Kross K, Lacko M, Lalisang R, Kremer B, de Jong J. Definitive radiation therapy for treatment of laryngeal carcinoma: impact of local relapse on outcome and implications for treatment strategies. Strahlenther Onkol. 2013 Oct;189(10):834-41. doi: 10.1007/s00066-013-0414-2. Epub 2013 Aug 24.
168. Fountzilas E, Kotoula V, Angouridakis N, Karasmanis I, Wirtz RM, Eleftheraki AG, Veltrup E, Markou K, Nikolaou A, Pectasides D, Fountzilas G. Identification and validation of a multigene predictor of recurrence in primary laryngeal cancer. PLoS One. 2013 Aug 9;8(8):e70429. doi: 10.1371/journal.pone.0070429. ECollection 2013.
169. Arenz A, Ziemann F, Mayer C, Wittig A, Dreffke K, Preising S, Wagner S, Klussmann JP, Engenhart-Cabillic R, Wittekindt C. Increased radiosensitivity of HPV-positive head and neck cancer cell lines due to cell cycle dysregulation and induction of apoptosis. Strahlenther Onkol. 2014 Apr 9. [Epub ahead of print]
170. Psyrri A, Kotoula V, Fountzilas E, Alexopoulou Z, Bobos M, Televantou D, Karayannopoulou G, Krikelis D, Markou K, Karasmanis I, Angouridakis N, Kalogeras KT, Nikolaou A, Fountzilas G. Prognostic significance of the Wnt pathway in squamous cell laryngeal cancer. Oral Oncol. 2014 Apr;50(4):298-305. doi: 10.1016/j.oraloncology.2014.01.005. Epub 2014 Jan 21.
171. Lazaridis G, Lambaki S, Karayannopoulou G, Eleftheraki AG, Papaspirou I, Bobos M, Efstratiou I, Pentheroudakis G, Zamboglou N, Fountzilas G. Prognostic and predictive value of p-Akt, EGFR, and p-mTOR in early breast cancer. Strahlenther Onkol. 2014 Mar 22. DOI:10.1007/s00066-014-0620-6
172. Chen YH, Pan SL, Wang JC, Kuo SH, Cheng JC, Teng CM. Radiation-induced VEGF-C expression and endothelial cell proliferation in lung cancer. Strahlenther Onkol.2014 Jul 3. [Epub ahead of print]
173. Psyrri A, Kotoula V, Fountzilas E, Alexopoulou Z, Bobos M, Televantou D, Karayannopoulou G, Krikelis D, Markou K, Karasmanis I, Angouridakis N, Kalogeras KT, Nikolaou A, Fountzilas G. Prognostic significance of the Wnt pathway in squamous cell laryngeal cancer. Oral Oncol. 2014 Apr;50(4):298-305. doi: 10.1016/j.oraloncology.2014.01.005. Epub 2014 Jan 21.
174. Weinreb I, Zhang L,Tirunagari LM et al. Novel PRKD gene rearrangements and variant fusions in cribriform adenocarcinoma of salivary gland origin. Genes Chromosomes Cancer. 2014 Oct;53(10):845-56. doi: 10.1002/gcc. 22195. Epub 2014 Jun 18.
175. González-Moles MA, Ruiz-Ávila I, Gil-Montoya JA, Plaza-Campillo J, Scully C. β-catenin in oral cancer: an update on current knowledge. Oral Oncol. 2014 Sep;50(9):818-24. doi: 10.1016/j.oraloncology.2014.06.005. Epub 2014 Jul 3.
176. Rex C Yung, Upper Airway Problems (Chapter 36), In: Sai-Ching Jim Yeung, Carmen P. Escalante, Robert F. Gagel, Medical care of the cancer, [ISBN 978-1-60795-008-0] Patients People’s Medical Publishing House, BC Decker Inc 2009, pg 320-28
177. Sabrina Isabelle Hörsch. Prävalenz des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms und Einfluss einer Prämedikation mit Flunitrazepam auf das nächtliche Atemmuster vor elektiven abdominalchirurgischen Eingriffen. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes, 2010
178. Johanna Sahlman. Obstructive sleep apnea. Evolution and related inflammation in early stages of disease. University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences, 2011.
179. Larissa Dyugovskaya & Andrey Polyakov. Activation of Inflammatory Circulating Factors by Intermittent Hypoxia in Sleep Apnea Syndrome. Intermittent Hypoxia and Human Diseases 2012, Part 2, 99-114, doi: 10.1007/978-1-4471-2906-6_8
180. Mianmei Wang. Peripheral mechanisms of masseter muscle nociceptor sensitization by Nerve Growth Factor (NGF). University of British Columbia, Faculty of Graduate studies, Pharmaceutical Sciences, 2009
181. Jeniffer Holey Rodrigues. Ensaio clínico do efeito do laser em baixa intensidade sobre a dor, movimentos mandibulares e seu reflexo psicossocial em idosos com DTM. Dissertação (mestrado) - Universidade Nove de Julho - UNINOVE - Ciências da Reabilitação, São Paulo, Brazil, 2010
182. C Sanders - 2013 - Masticatory Performance In Those With Temporomandibular Joint And Muscle Disorder
183. Giordano A. Biotargets of Cancer in Current Clinical Practice. Current Clinical Pathology, 2012, DOI: 10.1007/978-1-61779-615-9_2, chp2. Head and Neck Tumours, Keith D. Hunter and Robert Bolt, page 19-59
184. Kelly M. Quesnelle. Intracellular Signaling Mechanisms of Resistance to EGFR-Targeting Agents. Dissertation, University of Pittsburgh, School of Medicine, 2012
185. Cristina Nanni, Stefano Fanti. PET-CT: Rare Findings and Diseases, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 1-123, ISBN: 978-3-642-24698-2, e-ISBN: 978-3-642-24699-9, DOI: 10.1007/978-3-642-24699-9
186. Brandi C, Barraud C, Roitman P: Tumores de la pared abdominal. Enciclopedia Cirugía Digestiva 2012; I-149, pág 1- 12.
187. Brett A. Miles D.D.S., M.D: Head and Neck Lymphoma and Sarcoma, pp 217-226, in 2014 ENT Board Prep-High Yield Review for the Otolaryngology In-service and Board Exams, Editors: Fred Lin, Zara Patel ISBN: 978-1-4614-8353-3  (Print) 978-1-4614-8354-0 (Online), Springer New York
188. Jonas T Johnson, MD, FACS; Chief Editor: Arlen D Meyers, MD, MBA. Malignant Tumors of the Larynx, http://emedicine.medscape.com/article/ 848592-overview